Xử lý nước thải chế biến thực phẩm, giết mổ

Ngành chế biến thực phẩm vô cùng đa dạng và phát triển trong đời sống hiện tại như: sản xuất trái cây và rau, chế biến thịt, cá đóng hộp, các sản phẩm từ trứng, sữa… Các nhà máy cần nước cho quá trình làm sạch và sơ chế, đồng thời tạo ra một lượng lớn nước thải. Khi đó, hệ thống xử lý nước thải chế biến thực phẩm, giết mổ được tạo ra để khắc phục các vấn đề xả thải cho ngành nghề này.

Nước thải ngành thực thẩm là một trong những loại khó quản lý và tốn kém nhất vì chúng chứa khá nhiều thành phần ô nhiễm phức tạp. Bao gồm như: dư lượng lớn chất dinh dưỡng, cacbon hữu cơ, Nitơ, chất rắn lơ lửng, chất rắn hòa tan, COD, BOD cao. Nếu không được xử lý, chúng sẽ làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tiếp nhận. Quá nhiều dinh dưỡng trong nước thải có thể gây hiện tượng phú dưỡng, tảo nở hoa, bốc mùi hôi thối,…

Với mỗi loại hình sản xuất riêng biệt như chế biến bánh kẹo, trái cây, ngũ cốc,… sẽ tạo nên loại nước thải có tính chất riêng. Từ đó, công nghệ áp dụng để xử lý nước thải chế biến thực phẩm, giết mổ cũng khá linh hoạt. Tuy nhiên, thông thường, phương pháp phù hợp và hiệu quả là xử lý hóa học và sinh học.

Tham khảo một số công trình đã lắp đặt và vận hành của chúng tôi!