Xử lý nước thải sản xuất chất bán dẫn

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất chất bán dẫn được phát triển nhằm phục vụ cho các ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ,… Hệ thống là một phần không thể lược bỏ trong giai đoạn xây dựng và phát triển nhà máy.

Ngành công nghiệp bán dẫn tạo ra các sản phẩm như màng mỏng, mạch, chip, bộ nhớ, bộ nguồn,… Nước thải sẽ chứa các thành phần trong cả quá trình hoạt động. Đặc biệt đáng chú ý nhất là kim loại nặng.

Các quá trình hóa học, vật lý thường được sử dụng kết hợp để giải quyết nguồn  thải này. Các công nghệ đưa ra cần phù hợp như giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí  cho khách hàng. Ví dụ, sàng lọc, lắng, tuyển nổi,… dùng để tách chất rắn. Các quá trình hóa học như keo tụ, tạo bông, kết tủa loại bỏ các kim loại nặng…

Việc xây dựng các hệ thống xử lý nước thải sản xuất chất bán dẫn như một lời cam kết bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên và đáp ứng các thách thức sản xuất của các chủ đầu tư. Nước thải đầu ra đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn nước thải công nghiệp.

Toan A Athena Fulland