Xử lý nước thải chăn nuôi

Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi tiên tiến cung cấp giải pháp tốt nhất để giải quyết dòng chảy chứa nhiều chất dinh dưỡng từ động vật có hại cho môi trường. Các dòng thải từ nông nghiệp, đặc biệt là nuôi gia súc, gia cầm,… sẽ đem đến một tác động rất lớn đến môi trường nơi tiếp nhận nếu không được xử lý. Điển hình, Nitơ và Photpho là 2 chất ô nhiễm phổ biến, cũng là thách thức lớn nhất đối với ngành công nghiệp này.

Bốc mùi hôi thối, tảo nở hoa, làm đen bề mặt nước,… là những hậu quả tiêu cực khi nước thải không được xử lý. Sẽ càng nghiêm trọng hơn ở những nhà máy chăn nuôi công nghiệp lớn. Hằng ngày, những nơi này có thể thải ra đến vài trăm m3 nước thải  liên tục. Vì vậy, các cơ quan môi trường, chính phủ đề ra các giải pháp rất khắt khe và cũng đã cho thấy được hiệu quả với nguồn nước địa phương và hạ nguồn phía sau.

QCVN 62-MT:2016/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được Bộ Tài nguyên và môi trường yêu cầu các công ty chăn nuôi cần đạt được. Khi đó, việc lắp đặt, xây dựng một hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi tiên tiến, công nghệ cao sẽ là bước đệm giúp các doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách thuận lợi và đảm bảo lợi ích về sau.