Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

Nội dung bài viết

Xu Ly Nuoc Thai 21 Xu Ly Nuoc Thai 19

Nguồn nước thải bệnh viện cần vượt qua một loạt các tiêu chuẩn và quy định và đòi hỏi các giải pháp xử lý nước thải hiệu quả. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe khi đi vào hoạt động cần phải đảm bảo nguồn nước thải theo Quy chuẩn kĩ thuật Việt Nam QCVN: 28/2010/BTNMT. Công ty Cổ phần môi trường Toàn Á chuyên thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải y tế cung cấp các giải pháp xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, cơ sở thẩm mỹ viện….

Quy định pháp luật của nhà nước về xử lý nước thải ngành y tế

Theo quy định của Nhà nước, các phòng khám đa khoa, các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, chuyên khoa khám bệnh tư nhân bắt buộc phải thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế và phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước thải ngành y tế -QCVN 28:2010/BTNMT.

Các thông số ô nhiễm tại bảng sau theo QCVN 28:2010/BTNMT:

TT

Thông số

Kết quả

Đơn vị

Giá trị C

A

B

1

pH

7.5

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

2

BOD5 (20oC)

10

mg/l

30

50

3

COD

12

mg/l

50

100

4

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

2

mg/l

50

100

5

Sunfua (tính theo H2S)

0.5

mg/l

1,0

4,0

6

Amoni (tính theo N)

1

mg/l

5

10

7

Nitrat (tính theo N)

10

mg/l

30

50

8

Phosphat (tính theo P)

2

mg/l

6

10

9

Dầu mỡ động thực vật

kph

mg/l

10

20

10

Tổng hoạt độ phóng xạ α

kph

Bq/l

0,1

0,1

11

Tổng hoạt độ phóng xạ β

khp

Bq/l

1,0

1,0

12

Tổng coliforms

kph

MPN/

100ml

3000

5000

13

Salmonella

khp

Vi khuẩn/

100 ml

KPH

KPH

14

Shigella

khp

Vi khuẩn/

100ml

KPH

KPH

15

Vibrio cholerae

Kph

Vi khuẩn/

100ml

KPH

KPH

Đánh giá

5/5

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin bài liên quan

Toan A Athena Fulland