Hệ thống xử lý tái sử dụng nước thải CN lọc Đĩa-UF-RO

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước tái sử dụng từ nước thải thành nước tinh khiết

– Công suất: 1000m3/ ngày đêm

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH MCNEX VINA

– Địa chỉ: Ninh Bình

– Công nghệ: Lọc đĩa – UF – RO

Tai Su Dung Nuoc Mcnex 1000m3 Ngd 1

Uf Cong Nghiep Tai Su Dung Nuoc 1000l.h Mcnex Uf Cong Nghiep Tai Su Dung Nuoc 1000l.h Mcnex 2 Tai Su Dung Nuoc Mcnex 1000m3 Ngd 4 Tai Su Dung Nuoc Mcnex 1000m3 Ngd 3 Tai Su Dung Nuoc Mcnex 1000m3 Ngd 2 Tai Su Dung Nuoc Mcnex 1000m3 Ngd 1 Tai Su Dung Nuoc Mcnex 1000m3 Ngd 5

Thong Bao Lam Viec Online Toan A