Hệ thống xử lý nước sinh hoạt gia đình 2000l/h nhỏ gọn

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước sinh hoạt cho hộ gia đình

– Công suất: 1000-2000L/h

Hình ảnh công trình

He Thong Xu Ly Nuoc Cap