Hệ thống xử lý nước RO-DI 3000l/h (CTY dược phẩm Biospring)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Xử lý nước RO-DI cho sản xuất dược phẩm

– Công suất: 3000L/h

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN (BIO-SPRING)

– Địa điểm lắp đặt: Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc

Hệ thống xử lý nước Ro Di cho Duoc Biospring 3000l/h Hệ thống xử lý nước Ro Di cho Duoc Biospring 3000l/h Hệ thống xử lý nước Ro Di cho Duoc Biospring 3000l/h

Toan A Athena Fulland