HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO-DI 25M3/H CHO GIẶT LÀ -CÔNG TY CLEANTECH

Di Cleantech 25m3.h 2

Thông tin công trình 

– Dự án: Xử lý nước RO-DI cho ngành giăt và làm sạch bề mặt cho sản xuất chất bán dẫn

– Công suất: 25m3/h cho ngành giăt là

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cleantech

Hệ thống xử lý nước DI 25m3/h cho công ty Cleantech Di Cleantech 25m3.h 2 Hệ thống xử lý nước DI 25m3/h cho công ty Cleantech Hệ thống xử lý nước DI 25m3/h cho công ty Cleantech