Hệ thống xử lý nước RO 30m3/h (KCN Đại Đồng, Bắc Ninh)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Xử lý nước RO cho ngành bán dẫn, điện tử

– Công suất: 30m3/h

– Địa điểm lắp đặt: Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàng Sơn, Bắc Ninh

Hệ thống xử lý nước RO 30m3/h Hệ thống xử lý nước RO 30m3/h Hệ thống xử lý nước RO 30m3/h Hệ thống xử lý nước RO 30m3/h Hệ thống xử lý nước RO 30m3/h