Hệ thống xử lý nước RO 1500l/h cho công ty dược phẩm Medzavy

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước RO cho sản xuất dược phẩm

– Công suất: 1500L/h

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm Medzavy

– Địa điểm lắp đặt: Hưng Yên

Hình ảnh công trình 

Ro 1500l Duoc Pham Medzavy 2 Ro 1500l Duoc Pham Medzavy 3 Ro 1500l Duoc Pham Medzavy 4