Hệ thống xử lý RO dược phẩm 1000l/h (Cty TNHH Dược Tản Viên)

Nội dung chính

Thông tin công trình

icon Dự án: Hệ thống xử lý nước RO để sản xuất thuốc, dược phẩm.

icon Công suất: 1000L/h.

icon Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dược Tản Viên.

icon Đơn vị lắp đặt: Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Toàn Á.

icon Địa điểm lắp đặt: Hà Nội.

Hình ảnh công trình

Hệ thống lọc thô và làm mềm
Hệ thống lọc thô và làm mềm
Giàn RO trong hệ thống
Giàn RO trong hệ thống
Hệ thống xử lý nước RO cho sản xuất dược phẩm
Hệ thống xử lý nước RO cho sản xuất dược phẩm
Toan A Athena Fulland