Hệ thống xử lý RO 800l/h (TTYT huyện Tiên Yên, Quảng Ninh)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Xử lý nước RO cho chạy thận nhân tạo

– Công suất: 800L/h

– Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

– Địa chỉ: Tỉnh Quảng Ninh

Hệ thống xử lý nước RO cho bệnh viện Tiên Yên - Quảng Ninh 800L/h Hệ thống xử lý nước RO cho bệnh viện Tiên Yên - Quảng Ninh 800L/h Hệ thống xử lý nước RO cho bệnh viện Tiên Yên - Quảng Ninh 800L/h