Hệ thống xử lý nước RO công suất 30m3/h tại Hà Tĩnh

Nội dung bài viết

Thông tin công trình

– Dự án: Lắp đặt hệ thống xử lý nước RO

– Công suất: 30m3/h

– Địa chỉ: Hà Tĩnh

Hình ảnh công trình

Ro 30m3 Ha Tinh 1 Ro 30m3 Ha Tinh 2 Ro 30m3 Ha Tinh 3 Ro 30m3 Ha Tinh 4 Ro 30m3 Ha Tinh 5

Đánh giá

5/5

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin bài liên quan

Toan A Athena Fulland