Hệ thông xử lý nước RO 2000l/h (Công ty Dược Phúc Hưng)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Hệ thống xử lý nước RO cho sản xuất dược phẩm

– Công suất: 2000L/h

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

– Địa chỉ lắp đặt: Hà Nội

Ro Duoc Phuc Hung 2000l.h Ro Duoc Phuc Hung 2000l.h Ro Duoc Phuc Hung 2000l.h