Hệ thống xử lý nước RO 2000l/h (BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống lọc nước RO cho chạy thận nhân tạo đạo chuẩn AAMI

– Công suất: 2000L/h

– Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

– Địa điểm lắp đặt: Quảng Ninh

Hệ thống xử lý nước RO 2000L/h - Bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh Hệ thống xử lý nước RO 2000L/h - Bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh Hệ thống xử lý nước RO 2000L/h - Bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh