HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO 2000L/H (BỆNH VIỆN ĐK TỈNH QUẢNG NINH)

Ro 2000l Bv Da Khoa Tinh Quang Ninh 2

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống lọc nước RO cho chạy thận nhân tạo đạo chuẩn AAMI

– Công suất: 2000L/h

– Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

– Địa điểm lắp đặt: Quảng Ninh

Hệ thống xử lý nước RO 2000L/h - Bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh Hệ thống xử lý nước RO 2000L/h - Bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh Hệ thống xử lý nước RO 2000L/h - Bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh