Hệ thống xử lý nước RO 2 cấp – EDI 1000l/h (CTY Thái Hương)

Nội dung chính

Thông tin công trình

icon Dự án: xử lý nước cho sản phẩm xuất dược phẩm.

icon Công nghệ: RO 2 cấp và EDI.

icon Công suất: 1000L/h.

icon Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thái Hương.

icon Địa điểm lắp đặt: KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hình ảnh

Duoc Thai Huong Ro 2cap Edi 1000l.h 1 Duoc Thai Huong Ro 2cap Edi 1000l.h 3 Duoc Thai Huong Ro 2cap Edi 1000l.h 4 Duoc Thai Huong Ro 2cap Edi 1000l.h 5 Duoc Thai Huong Ro 2cap Edi 1000l.h 2

Toan A Athena Fulland