Hệ thống xử lý nước RO 2 cấp 1500l/h (BV phổi Nghệ An)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: xử lý nước RO 2 cấp cho bệnh viện

– Công suất: 1500L/h

– Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Nghệ An

– Địa điểm lắp đặt: Nghệ An

Hệ thống xử lý nước RO 2 Cấp 1500l cho bệnh viện-y tếHệ thống xử lý nước RO 2 Cấp 1500l cho bệnh viện-y tế

Toan A Athena Fulland