Hệ thống xử lý nước RO 1500l/h (bệnh viện Mỹ Lộc Nam Định)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước RO cho chạy thận nhân tạo

– Công suất: 1500L/h

– Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc

– Địa điểm lắp đặt: Nam Định

Hệ thống xử lý nước RO cho y tế 1500l/h Bv My Loc Nam Dinh