Hệ thống xử lý nước RO 1500l/h (BV huyện Tiên Lữ, Hưng Yên)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: hệ thống xử lý nước RO cho y tế

– Công suất: 1500L/h

– Chủ đầu tư: Bệnh viện huyện Tiên Lữ

– Địa chỉ lắp đặt: Hưng Yên

Hệ thống xử lý nước Ro 1500l Bệnh viện huyện tiên lữ Hệ thống xử lý nước Ro 1500l Bệnh viện huyện tiên lữ