Hệ thống xử lý nước RO 1500L (BV Dầu Tiếng – Bình Dương)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước RO cho chạy thận nhân tạo

– Công suất: 1500L/h

– Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa Khoa Dầu Tiếng

– Địa điểm lắp đặt: Bình Dương

Hệ thống xử lý nước RO 1500L cho bệnh viện - y tế Hệ thống xử lý nước RO 1500L cho bệnh viện - y tế Hệ thống xử lý nước RO 1500L cho bệnh viện - y tế Ro 1500l Bv Dau Tieng Binh Duong 1