Hệ thống xử lý nước RO 1500L (BV Dầu Tiếng – Bình Dương)

Nội dung chính

Thông tin công trình

  • Dự án: Hệ thống xử lý nước RO cho chạy thận nhân tạo
  • Công suất: 1500L/h
  • Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa Khoa Dầu Tiếng
  • Địa điểm lắp đặt: Bình Dương

Hệ thống xử lý nước RO 1500L

Hệ thống xử lý nước RO 1500L Bình Dương

Hệ thống xử lý nước RO 1500L Bình Dương

Toan A Athena Fulland