Hệ thống xử lý nước DI khử ion 45m3/h – CTY ECOTECH Hưng Yên

Nội dung chính

Hệ thống xử lý nước DI khử ion công suất 45m3/h sử dụng trong giặt là được lắp đặt tại công ty Ecoteak khu Công Nghiệp dệt may, Phố Nối, Hưng Yên

Hình ảnh thực tế dự án được lắp tại công ty:

XỬ LÝ NƯỚc Di KhỬ Ion 45m3 H 1

XỬ LÝ NƯỚc Di KhỬ Ion 45m3 H 2

XỬ LÝ NƯỚc Di KhỬ Ion 45m3 H 3

XỬ LÝ NƯỚc Di KhỬ Ion 45m3 H 4

XỬ LÝ NƯỚc Di KhỬ Ion 45m3 H 5

XỬ LÝ NƯỚc Di KhỬ Ion 45m3 H 6