Hệ thống xử lý nước cho nhà máy nước công suất 500M3/NGĐ

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước cho nhà máy nước

– Công suất: 500m3/ngày đêm

Hình ảnh công trình

Xu Ly Nuoc Sach Cho Nha May Nuoc 500m3.ngd 1 Xu Ly Nuoc Sach Cho Nha May Nuoc 500m3.ngd 2 Xu Ly Nuoc Sach Cho Nha May Nuoc 500m3.ngd 3 Xu Ly Nuoc Sach Cho Nha May Nuoc 500m3.ngd 4 Xu Ly Nuoc Sach Cho Nha May Nuoc 500m3.ngd 5

Toan A Athena Fulland