Hệ thống xử lý nước cấp

HỆ LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 40M3/H!

Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt gia đình và công nghiệp

Hệ thống lọc tổng là một giải pháp xử lý nước phổ biến nhất hiện đang được sử dụng để loại bỏ những ô nhiễm trong nguồn nước gia đình và công nghiệp. Các hệ thống này đem lại hiệu quả và tạo ra nguồn nước chất lượng cho sinh hoạt và sản xuất.

Hệ thống xử lý nước cấp được xây dựng nhằm thay đổi chất lượng nguồn nước ban đầu theo chiều hướng tích cực. Từ đó đạt được yêu cầu đáp ứng các mục tiêu sử dụng nhất định. Hiểu đơn giản là giảm thiểu hoặc loại bỏ loại bỏ tạp chất vô cơ, hữu cơ, yếu tố mầm bệnh,…

Hệ thống xử lý nước cấp được thiết kế phục vụ nhiều mục đích: cung cấp nước cho sinh hoạt, dịch vụ, làm mềm nước công nghiệp,… Ứng dụng nhiều công nghệ lọc tiên tiến: lắng, tách, cột lọc thô đa tầng, công nghệ UF, lọc đĩa hiện đại… Thông thường một dây chuyền xử lý nước cấp hoàn chỉnh là sự kết hợp của nhiều nhóm công nghệ để đạt được chất lượng nước tốt nhất.

Đây là giai đoạn ban đầu và rất quan trọng trong phục vụ đời sống, sản xuất. Được cung cấp nguồn nước sạch, tinh khiết là nhu cầu thiết yếu của con người để đảm bảo sự an toàn sức khỏe trong sinh hoạt và quá trình lao động sản xuất.

Toan A Athena Fulland