Hệ thống xử lý nước cấp cho nhà máy 10M3/H

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước cấp cho nhà máy

– Công suất: 10m3/h

Hình ảnh công trình

Xu Ly Nuoc Cap Cho Nha May 10m3h 1 Xu Ly Nuoc Cap Cho Nha May 10m3h 2

Toan A Athena Fulland