Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt công suất 7m3/h

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước cấp

– Công suất: 6 -7 m3/h

Hình ảnh công trình

Hh Thong Xu Ly Nuoc Cap 6 7m3.h