Hệ thống xử lý nước cấp 5000M3/NGĐ

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: hệ thống xử lý nước cấp

– Công suất: 5000m3/ngày đêm

Hình ảnh công trình

Xu Ly Nuoc Cap 5000m3