HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP 10M3/H

Xu Ly Nuoc Cap Sinh Hoat 10m3.h Quang Ninh

Thông tin công trình 

– Dự án: Hệ thống xử lý nước cấp

– Công suất: 10m3/h

– Địa điểm lắp đặt: Bãi Cháy- Quảng Ninh

Hình ảnh công trình 

Xu Ly Nuoc Cap Sinh Hoat 10m3.h Quang Ninh 2Xu Ly Nuoc Cap Sinh Hoat 10m3.h Quang Ninh