Hệ thống lọc UF gia đình, biệt thự công suất 1000l/h

Nội dung chính

Thông tin công trình

icon Dự án: Xử lý nước cấp sinh hoạt UF gia đình.

icon Công suất: 1000L/h.

icon Đơn vị lắp đặt: Công ty Cổ phần Toàn Á.

icon Vị trí lắp đặt: Hiên nhà của gia đình. Đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho gia đình.

Hệ thống xử lý nước cấp UF gia đình 1000L/h
Hệ thống xử lý nước cấp UF gia đình 1000L/h