Hệ thống lọc tự rửa công suất 500M3/NGĐ

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống lọc tự rửa

– Công suất: 500m3/ngày đêm

Hình ảnh công trình

Loc Tu Rua Loc Tu Rua 500m3h