Hệ thống lọc tổng 10M3/H (RESORT AVANA-Hòa Bình)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước suối

– Công suất: 10m3/h

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Avana Mai Châu

– Địa điểm lắp đặt: Mai Châu, Hòa Bình

Hình ảnh công trình

He Thong Loc Nuoc Suoi 10m3.h Resort Avana Hoa binh 2 He Thong Loc Nuoc Suoi 10m3.h Resort Avana Hoa binh 3 He Thong Loc Nuoc Suoi 10m3.h Resort Avana Hoa binh 4 He Thong Loc Nuoc Suoi 10m3.h Resort Avana Hoa binh 5