Hệ thống lọc làm mềm nước ngành chế biến thực phẩm 40M3/H

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: hệ thống xử lý làm mềm nước cho ngành chế biến thực phẩm

– Công suất: 40m3/h

Hình ảnh công trình

He Thong Lam Mem 40m3h Che Bien Thuc Pham