Hệ thống lọc làm mềm nước 30M3/H

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống lọc làm mềm nước

– Công suất: 30m3/h

Hình ảnh công trình:

He Thong Lam Mem Nuoc He Thong Lam Mem Nuoc 2

Toan A Athena Fulland