Hệ lọc tổng UF công suất 8-10M3/H (84 Đào Tấn)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước sinh hoạt

– Công suất: 8-10m3/h

– Công nghệ cao màng siêu lọc UF

– Địa chỉ: 84 Đào Tấn

Nuoc Sach Dao Tan 8 10m3h 1 Hệ thống lọc tổng UF 8-10m3/h- Đào tấn Hệ thống lọc tổng UF 8-10m3/h- Đào tấn Hệ thống lọc tổng UF 8-10m3/h- Đào tấn