Điều kiện cần có khi làm báo cáo đánh giá tác động môi trường


Như các khái niệm trước chúng tôi đã đề cập, báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động của dự án để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi thực hiện dự án đó. Vậy đối tượng nào cần phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường? Và để phê duyệt kết quả của việc đánh giá tác động môi trường cho dự án được đi vào xây dựng cần những gì? Cùng chúng tôi- Công ty TNHH MTV môi trường Lighthouse với nhiều năm kinh nghiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường, tìm hiểu về phân tích đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị bước đầu cho dự án của bạn được xét duyệt nhanh chóng.

Đối tượng cơ bản:

– Các dự án thuộc Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng chính phủ.

– Dự án sử dụng đất: khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh,…

– Dự án có tác động xấu đến môi trường.Điều kiện cần có khi làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Để được phê duyệt điều kiện cần có khi làm một hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường là:

Theo nghị định số Số: 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ có quy định như sau:

Đối với cấp quốc gia:

– Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo quá trình lập, thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia;

– Dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã được chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, góp ý.

– Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó phải thể hiện được mục tiêu, định hướng của quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, các chương trình, dự án bảo vệ môi trường ưu tiên, các chỉ tiêu môi trường, nguồn lực, trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường quốc.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *