CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP 3500M3/NGĐ (KCN TAM SƠN )

Cai Tao He Thong Nuoc Cap 3500m3 Ngay 2

Thông tin công trình

– Dự án: Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp

– Công suất: 3500m3/ngày đêm

– Địa điểm: Khu công nghiệp Tam Sơn, Bắc Ninh

Hình ảnh công trình

Cai Tao He Thong Nuoc Cap 3500m3 Ngay 1 Cai Tao He Thong Nuoc Cap 3500m3 Ngay 2 Cai Tao He Thong Nuoc Cap 3500m3 Ngay 3 Cai Tao He Thong Nuoc Cap 3500m3 Ngay 4